Nee
Ja
            

Is Bitcoin illegaal in China?

De wereldberoemde cryptocurrency lijkt maar geen heldere status te kunnen krijgen in China. Geldt er een verbod, is Bitcoin legaal, of wordt het bezit van de cryptomunt zelfs als een misdaad gezien?

De wereldberoemde cryptocurrency lijkt maar geen heldere status te kunnen krijgen in China. Geldt er een verbod, is Bitcoin legaal, of wordt het bezit van de cryptomunt zelfs als een misdaad gezien?

Verbod op Bitcoin

Officieel is er een verbod op Bitcoin in China. Toch kunnen cryptobezitters en -handelaren de virtuele token veilig vasthouden zonder dat dit gezien wordt als een illegale activiteit of misdaad. Dit verklaart Xiao Wei, Law Research Association van de Bank of China, onlangs tegen lokale media. “In 2013 gaf China een duidelijke definitie van de legale aard van Bitcoin zelf: een specifiek virtueel handelsartikel met een status als eigendom”. Vanaf 1 oktober 2017 wordt Bitcoin beschermd door de Chinese wet. Xiao Wei constateert hieruit dat het bezit van de cryptocurrency juist wel legaal is in China.

In 2013 gaf China een duidelijke definitie van de legale aard van Bitcoin zelf: een specifiek virtueel handelsartikel met een status als eigendom.

- Xiao Wei, Bank of China

ICO's en OTC trading

Het Chinese rechtssysteem verbiedt in ieder geval expliciet ICO’s. Handel in OTC wordt daarentegen niet als een misdaad beschouwd. Volgens Wei is dit omdat de wet dit ziet als een overdracht waarbij de ene persoon zijn bezittingen meegeeft aan een andere persoon samen met de bijbehorende rechten. Alleen de huidige eigenaar heeft hiermee het alleenrecht en anderen mogen zich er niet mee bemoeien.

Het beleid

Wat voor beleid heeft de Chinese overheid dan wel? Het heeft in ieder geval een beleid dat zich richt op het verminderen van activiteiten die verband houden met cryptocurrencies. Waarom? Vooral vanwege de negatieve associaties die worden gekoppeld aan virtuele valuta. De illegale status is hiermee van de baan zou je zeggen. Wees niet té enthousiast. De regering handhaaft het verbod nog steeds, maar de grens tussen illegaal en niet illegaal blijft erg dun. Te dun zou je kunnen zeggen. Er is geen duidelijke wetgeving die regels zwart op wit heeft staan, wat veel tegenstrijdige meningen bij juristen oplevert.  

Volgens BJNews zijn er momenteel 461 rechterlijke uitspraken over Bitcoin gedaan en dit worden er steeds meer.

Bronnen

  • Ethereum World News
  • Afbeelding: NewsBTC