Nee
Ja
            

Tweede Kamer beantwoordt vragen over blockchain in Nederland

De halve wereld lijkt in de ban te zijn van cryptocurrency, blockchain en ICO. Ook in Nederland zijn deze termen niet onbekend.

De halve wereld lijkt in de ban te zijn van cryptocurrency, blockchain en ICO. Ook in Nederland zijn deze termen niet onbekend.

Kamervragen

In dit artikel gaat About-Crypto in de antwoorden van Staatssecretaris Keijzer (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Wobke Hoekstra, minister van Financiën, op de vragen van VVD-kamerlid Wörsdörfer omtrent het bericht ‘Four Trends that Blockchain will Dominate in Emerging Tech in 2019’. Dit artikel was geschreven door Zac Cheah, CEO van Pundi X. 

Blockchain is in transitie

Blockchain technologie is in transitie. “Het kabinet creëert, in samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, een zo goed mogelijk ecosysteem voor onderzoek en innovatie”, aldus de beide ministers. De technologie is jong en nog niet volgroeid. Blockchain moet de tijd krijgen zichzelf te bewijzen. Veel toepassingen bevinden zich nu nog in de Proof-of-Concept fase.

 Deloitte’s ‘Global Blockchain Survey’ uit 2018 sluit hier bijna naadloos op aan. Volgens dit rapport bewegen de toepassingen zich meer en meer richting een doorbraak. De focus ligt nu op het identificeren en bouwen van praktische oplossingen voor zowel blockchain als DLT

Ontwikkelgeld

Op de vraag of er geld beschikbaar gesteld is voor onderzoek, kan helder antwoord gegeven worden: “Verschillende ministeries besteden samen in totaal 2,8 miljoen euro”. Deze flinke som geld is overigens niet gereserveerd voor pilots, verkenningen of haalbaarheidsstudies.  

Verkennend onderzoek

Het WODC, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, heeft de opdracht gegeven een verkennend onderzoek te starten naar ‘Blockchain en het recht’. Er wordt hier o.a. ingespeeld op juridische vragen rondom blockchain en privaatrecht, gegevensbeschermingsrecht en bestuursprocesrecht. Het is bovendien belangrijk onderscheid te maken tussen blockchaintoepassingen, cryptocurrencies en ICO’s.

 In opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) gaat de Dutch Blockchain Coalition (DBC) onderzoeksopdrachten uitvoeren. De focus ligt hierbij op cybersecurity in relatie tot blockchain. “Crypto’s en ICO’s brengen hoge risico’s met zich mee op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, consumentenbescherming en cybercriminaliteit.”

Twee initiatieven

In 2016 zijn De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) twee initiatieven gestart: InnovationHub en het ‘Maatwerk voor Innovatie’ programma. De eerstgenoemde richt zich op vragen over toezicht op wet- en regelgeving omtrent financiële producten en diensten. Maatwerk voor Innovatie lanceerde een ‘regulatory sandbox’ waar marktpartijen hier hun innovatief concept kunnen testen bij de toezichthouders.

Het openen van bankrekeningen

“Klopt het dat bedrijven die zich met blockchain technologie bezighouden moeilijk een bankrekening kunnen openen?” Zowel Hoekstra, als DNB zijn zich niet bewust van structurele problemen met het openen van een bankrekening. “Banken zijn wettelijk verplicht een risico gebaseerd klantenacceptatiebeleid te voeren. Potentiële klanten moeten worden geïdentificeerd en hun identiteit moet worden geverifieerd.” Aan de hand van dit onderzoek kan een bank vaststellen of de dienstverlening beperkt, of zelfs geweigerd moet worden.

Banken zijn wettelijk verplicht een risico gebaseerd klantenacceptatiebeleid te voeren. Potentiële klanten moeten worden geïdentificeerd en hun identiteit moet worden geverifieerd

- Wobke Hoekstra

Informatieloket

Sinds 1 februari is er een loket ingericht waar ondernemers met mogelijke belemmeringen in beleid en wet- en regelgeving zich kunnen melden. Tijdens de Conferentie Nederland Digitaal in maart, zal dit loket bij een groter publiek onder de aandacht gebracht worden.

Inspiratie

Nederland haalt inspiratie uit Europese landen als Frankrijk en Malta, die al reeds werken aan regelgevende kaders. Buiten Europa, in Singapore om precies te zijn, wordt er ruimte geboden aan de financiële sector om te experimenteren. De Zuid-Aziatische stadstaat is vooruitstrevend op het vlak van innovatie en digitalisering. De Monetary Autority of Singapore (MAS), de centrale bank, is aan het experimenteren met Fintech en heeft een sandbox gemaakt. Innoveren gebeurt ook in andere sectoren. Blockchain toepassingen op het gebied van energie en onderwijs zitten eraan te komen.

Nederland doet mee

Nederland volgt blockchain ontwikkelingen op de voet. Ons land is lid van de European Blockchain Partnership, European Blockchain Observatory en het European Blockchain Forum. Daarnaast is Nederland aangesloten bij de Wereldbank, Verenigde Naties, WEG en OESO. Er zijn contacten met Duitsland, Brazilië, Singapore en Zuid-Korea. De Dutch Blockchain Coalition, met haar vijftig deelnemers, wordt internationaal gezien als het ultieme voorbeeld van samenwerking. Kennisinstellingen, bedrijven en de overheid worden hier bij elkaar gebracht in een public-private partnership. Om innovatie in de financiële sector te bevorderen, wordt er onderzoek gedaan naar de voordelen van blockchain technologie in het betalings- en effectenverkeer.

Bronnen

  • Rijksoverheid
  • Afbeelding: JVFGrotius