Nee
Ja
            

Wat is cryptografie?

Wat is cryptografie? In dit wiki artikel vertellen we je alles over het begrip "cryptografie".

Wat is cryptografie? In dit wiki artikel vertellen we je alles over het begrip "cryptografie".

Dit ga je leren over cryptografie

 • Geheimschrift
 • Voor verbergen of versleutelen van informatie
 • Toename gebruik
 • Symmetrische en asymmetrische cryptografie
 • Uitleg moeilijke termen

Wat is cryptografie?

Cryptografie is een soort geheimschrift. Het omvat technieken voor het verbergen of versleutelen van te verzenden informatie. Cryptografie wordt gebruikt om gegevens over te dragen, die niet leesbaar mogen zijn voor andere partijen. Alleen de zender en ontvanger beschikken over de sleutel om gegevens terug om te zetten naar de originele, leesbare vorm. Cryptografie zorgt ervoor dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen tot bepaalde informatie.

Wat is cryptografie? In dit wiki artikel vertellen we je alles over het begrip

Groei in toepassing cryptografie

Vroeger gebruikte nagenoeg alleen de overheid cryptografie om informatie te beveiligen. Bijvoorbeeld voor geheime militaire informatie. Sinds de toename van online data-opslag en -verzending, groeit ook het gebruik van cryptografie. Hierbij kun je denken aan het versleuteld verzenden van bijvoorbeeld persoonsgegevens of wachtwoorden, e-mails en documenten.  

Symmetrische en asymmetrische cryptografie

In grote lijnen zijn er twee soorten cryptografie: symmetrische en asymmetrische cryptografie. Bij symmetrische cryptografie gebruiken de zender en ontvanger dezelfde sleutel. Deze sleutel wordt via een veilig kanaal uitgewisseld. Bij asymmetrische cryptografie hebben zender en ontvanger elk een eigen set van twee sleutels: een public key en een private key. De public key mag bij iedereen bekend zijn en kan via internet verspreid worden. De private key niet. Deze methode van cryptografie wordt gebruikt voor de toegang tot en (ver)kopen van cryptocurrencies.

Moeilijke termen

Bij cryptografie kom je vaak moeilijke termen tegen. De meest voorkomende zijn:

 • Plaintext/cleartext: het ongecodeerde bericht dat niet in verkeerde handen terecht mag komen.
 • Encryption: ofwel encryptie. De techniek waarmee de plaintext/cleartext wordt gecodeerd, zodat het onleesbaar wordt voor onbevoegden.
 • Ciphertext: de versleutelde vorm van de informatie na encryptie. Bij een goed gecodeerde tekst vormt de ciphertext een onbegrijpelijke boodschap. Zonder de juiste sleutel is het bijna onmogelijk hier de originele plaintext uit te halen.  
 • Decryption: ofwel decryptie. Het ontcijferen van de gecodeerde ciphertext door de bevoegde ontvanger, met behulp van zijn private key. Na deze stap is de plaintext weer leesbaar.
 • Key: de sleutel(s) die je nodig hebt om plaintext te coderen of een ciphertext te decoderen.
 • Crypto-analyse: met een crypto-analyse kan de veiligheid van het gebruikte versleutelingsalgoritme vastgesteld worden.
 • Cryptologie: het bestuderen van de wiskundige kant van de cryptografie.