Nee
Ja
            

Wat is een smart contract?

Wat is een smart contract? In dit wiki artikel vertellen we je alles over het begrip "smart contract".

Wat is een smart contract? In dit wiki artikel vertellen we je alles over het begrip "smart contract".

Dit ga je leren over een smart contract

  • Overeenkomst in computertaal
  • Automatisch actie bij bepaalde gebeurtenis
  • Deterministische code
  • Decentraal systeem
  • Toepassingen in diverse sectoren

Wat is een smart contract

Een smart contract is een overeenkomst die niet op papier wordt aangegaan door er een handtekening onder te zetten, maar in een computertaal op een blockchain. Een smart contract werkt op basis van geprogrammeerde afspraken en regels, die niet aan te passen zijn. Deze regels kunnen opgesteld zijn voor cryptocurrency, maar ook voor vastgoed of aandelen. Het programma leest de code en onderneemt automatisch actie wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordoen. Bijvoorbeeld bij het bereiken van de vervaldatum of een bepaalde prijs.  

Wat is een smart contract? In dit wiki artikel vertellen we je alles over het begrip

Deterministische code

Smart contracts werken deterministisch. De code die in de blockchain is geprogrammeerd, kijkt simpel gezegd wat er moet gebeuren als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. ‘Als A, dan B.’ Wanneer aan een voorwaarde van een smart contract voldaan wordt, heeft dit gevolgen voor de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat bezittingen terug moeten keren naar de rechtmatige eigenaar, of dat er een terugbetaling plaatsvindt.

Voordelen van een smart contract

Het grootste voordeel van een smart contract, is dat het gebruikmaakt van een decentraal systeem, waar geen tussenpersonen bij aan te pas komen. Dit maakt het uitvoeren van een smart contract efficiënt en goedkoop. Daarnaast is het systeem transparant. Iedereen die betrokken is, heeft de mogelijkheid het smart contract in te zien. De uitvoering kan echter niet gemanipuleerd of veranderd worden. Een smart contract is juridisch gebonden. Iedereen die deelneemt aan een smart contract, weet wat de voorwaarden zijn.

Toepassingen smart contracts

Smart contracts worden voor verschillende doeleinden ingezet. Vooral bij de overheid zien we veel toepassingen van de nieuwe contractvorm. Zo gebruikt het ministerie van Justitie & Veiligheid bijvoorbeeld smart contract voor inbeslagname van auto’s. Hiermee heeft iedereen met een specifieke sleutel toegang tot het proces en de status ervan. Maar ook in andere branches, zoals de gezondheidszorg, financiële dienstverlening, vastgoed en juridische dienstverlening wordt steeds meer gebruik gemaakt van smart contracts.