Nee
Ja
            

BBVA verstrekt lening van $150 miljoen via Ethereum Blockchain

Een van Spanje’s grootste banken, de BBVA, heeft een lening van ongeveer $150 miljoen beschikbaar gemaakt op de Ethereum Blockchain. Volgens het Engelse Financial Times, is de lening bestemd voor het bedrijf Red Electronica. Red Electronica beheert het elektriciteitsnet in het Zuid-Europese land.

Een van Spanje’s grootste banken, de BBVA, heeft een lening van ongeveer $150 miljoen beschikbaar gemaakt op de Ethereum Blockchain. Volgens het Engelse Financial Times, is de lening bestemd voor het bedrijf Red Electronica. Red Electronica beheert het elektriciteitsnet in het Zuid-Europese land.

Het gaat om een zogeheten syndicaatslening. Dit wil zeggen dat meerdere banken meewerken aan
het verstrekken van de lening. In dit geval zijn de mede-leningverstrekkers het Japanse Mitsubishi
UFJ Financial Group en het Franse BNP Paribas. Het is de eerste op blockchain gebaseerde
gesyndiceerde leenovereenkomst.

De gegevens voor de lening kregen een tijdstempel in elke fase van het proces. Uiteindelijk tekenden
de drie banken de syndicaatsovereenkomst, wat werd vastgelegd op de Ethereum blockchain. Op
deze manier wordt de echtheid gewaarborgd, aldus de Financial Times.

Voordelen veelbelovend voor de toekomst

Traditioneel gezien zijn banken afhankelijk van faxen om complexe informatie met elkaar te delen.
Dit vertraagt niet alleen het proces, maar is relatief gezien ook erg duur. Blockchain dient als
hulpmiddel om direct informatie uit te wisselen, wat het proces voor het verstrekken van de lening
verkort. Daarnaast komen er minder handmatige processen aan te pas, wat een besparing betekent
op operationele kosten.

De BBVA is van plan meer pilots te gaan doen met Blockchain syndicaatsleningen, mocht het tot een
succes leiden. De bank onderzocht eerder de mogelijkheden tot het gebruik van Blockchain hiervoor,
maar het kwam destijds niet tot een uiting in de praktijk.

In april van dit jaar was de Spaanse bank al wel de eerste bank ter wereld die succesvol gebruik
maakte van blockchain bij het verstrekken een zakelijke lening. Bij de verstrekking van de lening van
$91 miljoen gebruikte de BBVA een private digitale ledger in combinatie met de publieke Ethereum
blockchain.