Nee
Ja
            

Bitcoin en Ethereum worden toegevoegd aan Nasdaq gegevensservice

Nasdaq roert zich al langer op de Blockchainmarkt. Maar nu gaan ze de BLX en ELX toevoegen aan hun gegevensservice. Een grote stap voor de zichtbaarheid op de beurs.

Nasdaq roert zich al langer op de Blockchainmarkt. Maar nu gaan ze de BLX en ELX toevoegen aan hun gegevensservice. Een grote stap voor de zichtbaarheid op de beurs.

Nasdaq zinspeelt al langer op futures

Nasdaq heeft al meermalen aangegeven graag futures op de markt te willen brengen. Samen met van Eck zouden ze graag een Bitcoin 2.0 future presenteren en aanbieden aan investeerders. Helaas is het sinds deze aankondiging nooit meer met extra informatie gekomen. Ondanks dat de futures uitgesteld blijven worden (denk aan BAKKT), is Nasdaq wel vol bezig met de ontwikkelingen rondom Blockchain. 

BLX en ELX

Deze afkortingen staan voor Bitcoin liquid index en Ethereum liquid index, hiermee wordt de waarde van 1 Bitcoin en 1 Ethereum in uitgedrukt. De waarde van Bitcoin zal terug herleid worden naar 2010 waar Ethereum terug herleid zal worden naar 2014. Om de 30 seconde zal de nieuwe waarde van Bitcoin en Ethereum naar voren komen op waardeberekeningen van Nasdaq. Het is een klein stapje, maar wel een mooie stap de goede richting in. 

Bronnen

  • Coindesk