Nee
Ja
            

Faillissement beste oplossing QuadrigaCX

Althans dat komt naar voren in het rapport van Ernst & Young. De procedure waarin het zich nu bevind gaat geen soelaas bieden aan de klanten. Daarom is een faillissementsprocedure de beste oplossing. 

Althans dat komt naar voren in het rapport van Ernst & Young. De procedure waarin het zich nu bevind gaat geen soelaas bieden aan de klanten. Daarom is een faillissementsprocedure de beste oplossing. 

De CCAA bescherming die QuadrigaCX nu boven water houdt lijkt niet te helpen en zal waarschijnlijk niet de oplossing voor de klanten bieden. De CCAA geeft bescherming voor het bedrijf tot dat de herstructurering rond is en ze op een goede manier hun bezigheden voort kunnen zetten. Na maanden lijkt nu dat de fondsen gewoon kwijt zijn en dat de klanten in de CCAA procedure niet hun geld terug gaan krijgen.

Over naar de BIA

De BIA is de faillissements- en insolventiewet. Daarmee is duidelijk dat de middelen die nu beschikbaar zijn de klanten niet vergoed kunnen gaan worden. Met een faillissement is het wel mogelijk om de schuldeisers nog terug te betalen. Want met het faillissement kan het bedrijf waardevolle assets verkopen om zo alsnog schuldeisers hun geld te kunnen geven. Ook kan er dan gesneden worden in het personeel, waarbij directeuren en raadsleden weggesneden kunnen worden en het bedrijf alsnog geherstructureerd door kan starten. 

Grenzen waren niet goed bewaakt

Omdat uit de rapportage blijkt dat er waarschijnlijk activa is aangeschaft met geld van QuadrigaCX voor eigenbelang van andere bedrijven van Gerald Cotten en Jennifer Robertson kunnen hun andere bedrijven ook leeggehaald worden. Aangezien er geen grens was tussen de boekhouding van de bedrijven kan het in de wet gezien worden dat deze bedrijven dus ook onder het faillissement van QuadrigaCX zullen vallen. Aangezien beide meer dan voldoende assets hebben aangeschaft in hun andere bedrijfsvormen kan zo hierdoor het gat voor de schuldeisers nog verder gedicht worden. Al met al lijkt dit af te stevenen op een faillissementsprocedure.  

Bronnen

  • Coindesk
  • Afbeelding: Finance Magnates