Nee
Ja
            

Poolse bank verifieert documenten met blockchain

Alior Bank, een bank in Warschau gebruikt de openbare Ethereum blockchain

Alior Bank, een bank in Warschau gebruikt de openbare Ethereum blockchain

Echtheid verifiëren

Volgens het bericht kunnen zij, wanneer een klant bij Alior een document ontvangt, nu de echtheid ervan verifiëren door een websitelink te volgen naar zijn plek op de openbare blockchain. Dit betekent dat klanten kunnen verifiëren dat het betreffende document in feite is uitgegeven. Wanneer de bank dit beweert, kan het dus worden gecheckt.

We weten precies in welk block van Ethereum het document met een gegeven hash wordt gepubliceerd. Als we het blocknummer kennen, kennen we ook het tijdstempel. We weten dat het document enige tijd geleden is gepubliceerd en in die tijd niet is gewijzigd, zodat we kunnen bewijzen dat het niet is vervangen op onze servers.

Regelgeving

Alior heeft naar verluidt deze blockchain oplossing ontwikkeld als antwoord op veranderende regelgeving in Polen, waar het Office of Competition and Cunsumer Protection in 2017 heeft bepaald dat webpagina’s geen ‘duurzaam medium’ vormen dat nodig is voor het verstrekken van klantendocumenten, met als probleem dat webpagina’s te gemakkelijk veranderen waardoor ze niet duurzaam zijn.

Zo kwam Alior met een blockchain oplossing die online documentatie biedt via een geschikt duurzaam medium. Bovendien is het management van Alior naar verluidt van mening dat het de eerste bank is die een openbare, in tegenstelling tot een private, blockchain voor klantenservice gebruikt. Blockchain strategie voorsprong op Alior Tomasz Sienicki gaf als commentaar:

We willen dat mensen verifiëren dat we alles goed hebben gedaan en dat we niets verbergen. Als we zeggen dat de documenten feitelijk geverifieerd en authentiek zijn, kan iedereen het controleren en bevestigen. Dat is niet mogelijk met een pirvate blockchain.

Bronnen

  • Cointelegraph