Nee
Ja
            

Wat is tokenization?

Wat is tokenization? In dit wiki artikel vertellen we je alles over het begrip "tokenization".

Wat is tokenization? In dit wiki artikel vertellen we je alles over het begrip "tokenization".

Dit ga je leren over tokenization

  • Fysieke assets omzetten naar digitale tokens
  • Geen tussenpersonen
  • Eigenaar van een deel
  • Voordelen tokenization
  • Geen regelgeving omtrent tokenization

Wat is tokenization?

Tokenization houdt in dat iets fysieks omgezet wordt naar digitale tokens. Deze tokens, gevormd door slimme contracten, worden toegevoegd aan de blockchain en garanderen een veilige overdracht van de digitale tokens. De blockchain fungeert als openbaar grootboek (ledger) en werkt op basis van tokens als Bitcoin, Litecoin en Dash. Binnen de blockchain kan niemand aangekochte eigendommen wissen en bij het handelen komen geen tussenpersonen aan bod. Bovendien zijn de gecodeerde transacties onveranderbaar. De tokens moeten evenveel waard zijn als het object waaraan ze gekoppeld worden.

Wat is tokenization? In dit wiki artikel vertellen we je alles over het begrip

Een concreet voorbeeld

Stel dat je een kantoorpand door meerdere personen wil laten beheren en eigenaar wil laten zijn. De ruimte is €100.000,- waard, maar iedereen gebruikt slechts 25% van de ruimte. Je kan in dat geval kiezen voor tokenization. Als je 100.000 tokens koopt die allemaal 1 euro vertegenwoordigen, kan je iedereen het aantal tokens geven dat ze daadwerkelijk gebruiken. Elke investeerder wordt dan eigenaar van een gedeelte van het kantoorpand. Veranderingen hierin kunnen alleen plaatsvinden als alle belanghebbenden toestemming verlenen.

Voordelen van tokenization

Investeren in tokens staat gelijk aan het verhandelen van fysieke assets in digitale vorm. Tokenization maakt het mogelijk voor nieuwkomers op de markt om met gespreid risico te investeren. Het vermindert barrières en trekt investeerders aan, zodat zij digitaal eigenaar kunnen worden van een fysieke asset. De administratieve uitgaven zijn lager dan wanneer dit met ‘reguliere’ contracten en geld gebeurt, doordat de autorisatie wordt uitgevoerd door slimme contracten in plaats van met behulp van allerlei tussenpersonen. Ook de snelheid van betalingen neemt toe.

Regelgeving omtrent tokenization

Tot nu toe heeft geen enkel land enige vorm van regelgeving omtrent investeringen met cryptocurrencies. De eigenaren van tokens bezitten alleen de tokens en hebben wettelijk geen recht op de gekoppelde fysieke assets. Daarnaast brengt het systeem een vorm van centralisatie terug. Als een instantie zoals een overheid betrokken is, vervaagt namelijk de decentrale werking aangezien in dat geval toch een overkoepelende organisatie beslissingen kan/moet nemen.