Nee
Ja
            

Zwitserse overheid heeft kaders voor blockchain wetgeving klaar

Zwitserland wil wetten op het gebied van blockchain gaan maken. De federale raad van Zwitserland heeft hier geen echte kluif aan. Aangezien het grootboek van blockchains zeer toegankelijk is lijkt dit sterk op de handel in effecten. Zo kunnen de wetten en regels die van toepassing zijn op de effectenhandel één-op-één overgenomen worden voor blockchain en cryptocurrencies.

Zwitserland wil wetten op het gebied van blockchain gaan maken. De federale raad van Zwitserland heeft hier geen echte kluif aan. Aangezien het grootboek van blockchains zeer toegankelijk is lijkt dit sterk op de handel in effecten. Zo kunnen de wetten en regels die van toepassing zijn op de effectenhandel één-op-één overgenomen worden voor blockchain en cryptocurrencies.

Het hoofdstuk wet-en regelgeving rondom cryptocurrencies is na de enorme prijsstijging in 2017 een dagelijks onderwerp in het nieuws. Zwitserland lijkt nu flinke stappen vooruit te gaan zetten in dit vraagstuk. Zo laat de federale raad in een rapport weten dat de al bestaande regels uit de effectenwet zeer geschikt zijn om distributed ledger-technologie (DLT) of blockchain te beoordelen. Er zijn nog wel een klein aantal aanpassingen nodig om het geheel sluitend te krijgen.

Aanpassing effectenwet en DEBA wetgeving

Omdat het handelen in cryptocurrency zoveel op effectenhandel lijkt zou een toevoeging van crypto-tokens in de effectenwet ervoor kunnen zorgen dat dit vanuit dezelfde juridische kaders behandeld wordt. Voor het handelen in cryptocurrency gelden dan dezelfde regels als voor het handelen in effecten. Dit lijkt dan ook de gemakkelijkste manier om snel tot een werkbare wetgeving te komen. Daarnaast kan een aanpassing in de DEBA wetgeving (schuldhandhaving- en faillissementswet) bewerkstelligen dat er geen scheiding meer is tussen de normale activa en op crypto gebaseerde activa die mee worden genomen bij schulden en faillissementen. Zo hebben betrokken partijen meer rechtszekerheid bij schulden en faillisementen.

Niet overal zijn aanpassingen nodig

Ook wil de Zwitserse overheid een nieuwe autorisatiecategorie creëren voor aanbieders van infrastructuur voor crypto-activiteiten in Zwitserland. Hiervoor is geen specifieke wetswijziging voorgesteld aangezien de activiteiten nu nog onder de definities van effecten en derivaten vallen. Voor de Anti-Money Laundering Act van Zwitserland zijn ook geen aanpassingen vereist. Dit omdat de algemene principes van deze wet al gelden voor op crypto gebaseerde activa.

Blockchain technologie omarmen in plaats van weren

Zwitserland is al sinds 2016 bezig met regelgeving voor blockchain en FinTech (Financiële Technologie). In 2017 keek het land vooral naar wijzigingen in regelgeving voor de binnenlandse financiële sector. Daarnaast introduceerde de financiële autoriteit een nieuwe FinTech-licentie voor op blockchain en cryptocurrency gebaseerde bedrijven. Zo lijkt Zwitserland een belangrijke stap te zetten en gekozen te hebben om de techniek te omarmen in plaats van te weren.